Bestuur - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur

Informatie

Historische Vereniging Old Reurle:
Opgericht 15 februari 1984

Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling

Voorzitter:    
     Dhr. J.H. Holtslag, Stationsstraat 10c, 7261 AD  Ruurlo
    T: 0573-453904 E: jh.holtslag@concepts.nl

Secretaris:
     Dhr. L.W. Besselink, Noorderweme 6, 7261 PX  Ruurlo
    T: 0573-452376 E: leobesselink@concepts.nl

Penningmeester:   
     Dhr. A.J. Schepers , Stationsstraat 10, 7261 AD Ruurlo
    T: 0573-452409   E: apschepers@ziggo.nl

Bankrekening:    
Rabobank Noord-en Oost-Achterhoek.
    Rekeningnummer  NL48RABO 0356 7229 96
    t.n.v. Historische Vereniging Old Reurle

Tweede voorzitter:   
VACANT

Bestuursleden:   
     Mw. J. Schepers-Abbink, Stationsstraat 10, 7261 AD  Ruurlo
    T: 0573-452409 E: a.schepers@concepts.nl
   
    Mw. I. Hummelink-Klein Brinke,
    Strikkersteeg 11, 7261 RW  Ruurlo
    T: 0573-453531 E: b.hummelink@telfort.nl


    Dhr. H. Wezinkhof Kapelweg 4,7251KM Vorden.
    E: wezink@planet.nl
    Telefoon 0575 556427


Organisatie jaarprogramma:
   Mw. J. Schepers-Abbink
   Mw. I. Hummelink-Klein Brinke

Archeologische Werkgroep Coördinator:
   Dhr. H. Meulenveld, Vordenseweg 4, 7244 PS Barchem
   T: 0573-491319 E: henk.meulenveld@wxs.nl

Landbouwwerktuigen Coördinator:
  D.G. Nijenhuis

  Sophialaan 4
  7261 XS Ruurlo
  tel. 0573 452961
  e-mail:  dikenmini@outlook.com


Redactie ‘Onder d’n Kroezeboom’ :    
    Mw. W. Braakhekke,

   Hengeloseweg 8, 7261 LV  Ruurlo
  T: 0573-453496

   E: braakhekkewh84@gmail.com

    Mw. G.M. Dijkman-Spijker,
    Branderveenweg 4, 7261 RE  Ruurlo
    T: 0573-491250

   E: dijkman.spijker@hetnet.nl
   

   Dhr. A. Feringa

   Haarweg 6

   7261 LE Ruurlo

   E: aferinga@xs4all.nl


    Dhr.A.K. van Gijssel,

   Haarskamp 55, 7261ZB Ruurlo
    T: 0573-450221   

   E: a.k.gijssel@zonnet.nl

Verspreiding Kroezeboom:  
   Mw. J. Schepers-Abbink

Internetsite:    
   www.oldreurle.nl        E: info@oldreurle.nl

Contributie per jaar:  € 16,00 persoonlijk lid, € 25,00 voor echtparen.
    Bij toezending per post € 10,00 extra voor portokosten.

Archief in de Bibliotheek
Dorpsstraat Ruurlo
opening van 1 okt tot 1 mei  elke 1e woensdagmiddag van de maand van  13.30-16.30 uur

E: oldreurle@gmail.com


    Kamer van Koophandel te Arnhem, inschrijfnummer 40103401
    Het kwartaalblad Onder d’n Kroezeboom is ingeschreven
    onder het nummer ISSN 0929-919XHistorische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu