Archeologische werkgroep - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Archeologische werkgroep

Archeologische Werkgroep

De werkgroep archeologie van Old Reurle heeft zich tot doel gesteld de archeologische kennis over Ruurlo te helpen bewaren, te vergroten en aan de inwoners van Ruurlo bekend te maken.

De activiteiten omvatten onder andere het volgende:
Veldverkenningen: in het veld op daarvoor in aanmerking komende locaties
restanten van vroegere bewoning (scherven, vuurstenen voorwerpen etc.) zoeken.
Geofysisch onderzoek: met geofysische apparatuur onderzoek doen naar aanwijzingen voor archeologische restanten in de ondergrond.
Bouwhistorisch onderzoek: onderzoek doen aan oude gebouwen (bijvoorbeeld boerderijen) om de bouwhistorie te achterhalen.  
Meehelpen bij opgravingen: Zelf actief opgravingen doen is meestal niet toegestaan,
maar vaak kan worden meegewerkt als een professioneel archeologisch bureau verkennend onderzoek of een opgraving uitvoert.
Archiefonderzoek: archeologisch onderzoek gaat altijd gepaard met onderzoek van archieven en kaarten.

Als U interesse hebt in de verborgen geschiedenis van Ruurlo doe dan mee met de activiteiten van de werkgroep archeologie.

Contactpersoon:

J.H. Meulenveld, secretaris
Tel: 0573-491319
E-mail:  henk.meulenveld@wxs.nl

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu