Archief Doetinchem - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Archief Doetinchem

Informatie

Inventarisatielijst archief  Historische Vereniging Old Reurle in
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 't Brewinc te Doetinchem.

Doos no 1: Diversen
Kopie van schoolmeesters- en kosterboek 1759 met kasboek tot 1850
Boek Vorden: Historische Verkenning
Boek Zelhem: Rondom het boerenleven in Zelhem
Boek Ruurlo: Ruurlo door de jaren heen
Krantenknipsel doolhof 14 mei 1987
Jaarverslag 1939:
Coöp Zuivelfabriek De Volharding
Coöp Dorpsvereniging
Coöp Boerenleenbank
Coöp Varkensfokvereniging
Ver. tijdschrift De Kroezeboom met huis- nummers van dorp Ruurlo 1872-1885
Kopie overlijdensbrief van Dinant ten Arve
Tijdschrift De Schoarpoal no 3/1988
Correspondentie hr. Albers uit Nuenen met D. ten Arve van 25 maart 1988
Veldnamen Ruurlo,1984-1985
Kopie kadaster Ruurlo,ca 1810
Kaart dorp Ruurlo, 1820
Veldnamen Venterboer
Veldnamen Ruurlo, diversen
Gegevens Gulikers stamboom
Kadaster Waterschap, 1846
Krantenknipsels W.O. II
Geschiedenis Plasbekke
Geschiedenis Tragter (Kooier)
Geschiedenis Langenbarg
Geschiedenis Bleumkesmaat, de Kloas Heurne
Geschiedenis Coerman (Broek)

‘t Arve of Evershuus en zijn bewoners vanaf 1500, door D. ten Arve

Hagenplaats Veldhoek
Krantenknipsels postkantoor
Huisnamen Ruurlo, 1924-1940/41

Doos Huize Ruurlo:
Boek Nederlandse kastelen en hun historie, derde deel, door jhr. Beelaerts van Blokland (wat betreft Ruurlo/kasteel Ruurlo), eind vorige eeuw uitg. Elsevier
Kaart landgoed Veldhoek, 1950-1960
Kopie domeinveiling
Informatie over tegelkachel in raadzaal huize Ruurlo, vanuit Berlijn, in Duitse taal 1802
Stamboom bewoners Huize Ruurlo
Kaart omgeving Huize Ruurlo
Lijst met namen van familie Van Heeckeren, die begraven zijn in de grafkelder op het algemeen kerkhof in Ruurlo.
Diverse wijkgegevens gemeente Ruurlo, 1830
Boekje Hengelo (Gld.) met boerderij- en veldnamen
Kaarten gemeente Ruurlo
*Nieuwjaarswens van dichter J. ten Arve
Aanwezige foto’s
De foto’s zijn verzameld in albums en aanwezig bij Old Reurle.

Fotoboek van dhr. E. v. Binsbergen over Ruurlo eind 19e eeuw
Fotoboek Achterhookse Folkloredansers met reisverslag van reis naar Denemarken in februari 1948
Diverse foto’s boerendansers
Diverse krantenfoto’s
School A (Kerst Zwart), 1905-1914-1918-1929
Foto school A
School De Bruil, 1910-1912-1920-1925-1930
Koekkoekschool , 1928
Foto koekkoekschool voor de afbraak
School de Veldhoek, 1917
Willibrordschool, 1930-1937-1943-1949-1950
Toneelvereniging dorp 1918
25-jarig jubileum burg. Van Arkel
Foto’s ruilverkaveling
Foto’s fam. Van Langen en J. van Langen
Foto’s keurmeesters Geitenfokvereniging.
Witte Riet, ingang Mariënvelde
Kikkerpoel Laarbrake
Voetbalvereniging Ruurlo,1931-1934-1950
Kasteel Ruurlo
Foto weg naar Zelhem
Foto naailes Toneelvereniging 1918
Diverse oude foto’s dorp Ruurlo
Fotoalbum fam. Hendriks (geschonken door mevr. Gotink in 1990)
Lijsten met namen van diverse schoolfoto’s, als boven genoemd.
Diverse foto’s van bewoners van Ruurlo in albums (oude familie kiekjes)
Doos oude verhalen van Ruurlo
Oude gebouwen van Ruurlo
Kaartenbak veldnamen archief Old Reurle
Feestgidsen/gedenkboeken/diverse rekeningen/lijsten
Pastoors/Predikanten/huwelijksregister
Alle foto’s zijn inmiddels verzameld in albums en in archief bij Old Reurle in Ruurlo.
Gemeente stukken Ruurlo:
Doos G 1: 1924-1836
Doos G 2: 1837-1866
Doos G 3: 1867-1890
Doos G 4: 1890-1918
Doos G 5: in- en uitgaande stukken gemeente  Ruurlo
Kerkboeken:
Doos K 1: 1670, belijdenis, huwelijk, geboorte, doop (vanaf 1700), overlijden.
Doos K 2: doopboeken 1670-1732
Lidmaten 1666-1732
Huwelijken 1670-1732

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu