Bestuur - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bestuur

Informatie

Historische Vereniging Old Reurle:
Opgericht 15 februari 1984

Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling

Voorzitter:    
Dhr. G. klein Bluemink

Dorpsstraat 39
7261 AV  Ruurlo
06-22108568
kleig08@gmail.com

Secretaris:
Mw. G.E. Florijn

Loolaan 31A
7261 HR  Ruurlo
06-48037020
rina.florijn@gmail.com

Penningmeester:   
Dhr. A.J. Schepers , Stationsstraat 10, 7261 AD Ruurlo
T: 0573-452409   E: apschepers@ziggo.nl

Bankrekening:    
Rabobank Noord-en Oost-Achterhoek.
Rekeningnummer  NL48RABO 0356 7229 96
t.n.v. Historische Vereniging Old Reurle

Tweede voorzitter:   
Dhr. R.F. Siemens

Beatrixlaan 43
7261 XW  Ruurlo
0573-452503
r.f.siemens@gmail.com

Bestuursleden:   
Mw. J. Schepers-Abbink, Stationsstraat 10, 7261 AD  Ruurlo
T: 0573-452409 E: a.schepers@concepts.nl
   
Mw. I. Hummelink-Klein Brinke,
Strikkersteeg 11, 7261 RW  Ruurlo
T: 0573-453531 E: b.hummelink@telfort.nl


Dhr. H. Wezinkhof Kapelweg 4,7251KM Vorden.
E: wezink@planet.nl
Telefoon 0575 556427


Organisatie jaarprogramma:
Mw. J. Schepers-Abbink
Mw. I. Hummelink-Klein Brinke

Archeologische Werkgroep Coördinator:
Dhr. H. Meulenveld, Vordenseweg 4, 7244 PS Barchem
T: 0573-491319 E: henk.meulenveld@wxs.nl

Landbouwwerktuigen Coördinator:
D.G. Nijenhuis

Sophialaan 4
7261 XS Ruurlo
tel. 0573 452961
e-mail:  dikenmini@outlook.com


Redactie ‘Onder d’n Kroezeboom’ :    

Mw. G.M. Dijkman-Spijker,
Branderveenweg 4, 7261 RE  Ruurlo
T: 0573-491250

E: dijkman.spijker@hetnet.nl

   

Dhr. A. Feringa

Haarweg 6

7261 LE Ruurlo

E: aferinga@xs4all.nl


Verspreiding Kroezeboom:  
Mw. J. Schepers-Abbink

Internetsite:    
www.oldreurle.nl        E: info@oldreurle.nl

Contributie per jaar:  € 16,00 persoonlijk lid, € 25,00 voor echtparen.
    Bij toezending per post € 10,00 extra voor portokosten.

Archief in de Bibliotheek
Dorpsstraat Ruurlo
opening van 1 okt tot 1 mei  elke 1e woensdagmiddag van de maand van  13.30-16.30 uur

E: oldreurle@gmail.com


    Kamer van Koophandel te Arnhem, inschrijfnummer 40103401
    Het kwartaalblad Onder d’n Kroezeboom is ingeschreven
    onder het nummer ISSN 0929-919XHistorische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu