De Bruil / De Driesprong - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Bruil / De Driesprong

Scholen


De Bruil/De Driesprong

Van oorsprong heette deze De school in De Winkelerhoek en later de Bruilse school.

In mei 1881 sprak de gemeenteraad over het plan “om bij erve Den Koekoek (aan de Groenloseweg, red.) een
school te bouwen, aangezien er door het toedelen van de Marke- en de Broekgronden onderscheiden huizen zijn
gebouwd, waarvan de kinderen 3/4 tot 1 1/4 uur gaans van de school (dorp, red.) verwijderd zijn.” De Districts
Schoolopziener besloot echter de school in De Veldhoek, die van minder belang werd geacht, op te heffen en m.i.v.
1 juli 1882 meer in het midden van de gemeente, ergens in De Winkelerhoek, een school voor 160 leerlingen te
bouwen. In een vergadering van 28 oktober 1881 deelt de burgemeester mee dat hij van de hoogwelgeboren
jonkvrouwe S.W. (Sophie) van Heeckeren van Kell de som van ƒ 10.000,- heeft gekregen. Deze gift stelde de
gemeente in staat om haar bijdrage aan de twee nieuwe
scholen (in het dorp én in de Winkelerhoek) te kunnen voldoen, zonder een lening af te hoeven sluiten. In de
vergadering van 14 november 1881 besprak men de bezwaren van de inwoners van De Veldhoek, waarvan
de kinderen straks naar de school in de Winkelerhoek moesten. De bewoners vroegen of de school wat meer
westwaarts gebouwd mocht worden, om redenen dat de school dan op hogere grond gebouwd kon worden en dat
de afstand die de kinderen dan moesten afleggen kleiner zou zijn. De gemeente kocht een stuk heidegrond aan
en aannemer A.J. Jansen uit Barchem kon met de bouw van de school en het meestershuis beginnen. De opening
vond plaats in oktober 1882. Toen werd de school in de Veldhoek gesloten.

In 1900 waren er 111 leerlingen.
Hoofd was de heer G.J. Eenink. De school werd in 1954/55 afgebroken en opnieuw opgebouwd. De
leerlingen werden tijdelijk ondergebracht in de Dorpsschool. In 1997 kwam er samen met de Koekoekschool
een kleuterschool, De Bruilse Koekoek. Omdat het aantal leerlingen daalde, voegde men de school samen met de Koekoeksschool en werd hij voor de derde keer verbouwd. Deze nieuwe school kreeg de naam De Driesprong.Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu