Folkloredansers - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Folkloredansers

Verenigingen

                 Het ontstaan en de belevenissen van,
De ACHTERHOOKSE FOLKLOREDANSERS UIT RUURLO.Vergelijken we de “Achterhookse Folkloredansers” met andere verenigingen uit Ruurlo, dan lijkt het nog een jonge vereniging, maar verhoudingsgewijs behoort deze dansgroep bij de oudere folkloristische dansgroepen in Nederland.
Al in het begin van de jaren dertig danste er bij café “Kerkemeier” in de Dijkhoek een groep enthousiaste mensen uit de omgeving de ouderwetse dansen van eigen regio. Dit deed men puur voor de gezelligheid. Later maakten H. Lusink uit de Wilhelminalaan en Jan Dommerholt uit Ruurlo ook deel uit van deze groep. In Ruurlo hoorde men hier ook het een en ander van. Toen de toenmalige middenstand, door de crisis genoodzaakt, mensen naar de Achterhoek probeerde te trekken - ondermeer door in de zomer bij boeren uit het dorp mensen in het voorhuis gehuurd te laten wonen - (de bewoners huisden die periode zelf op de deel) kreeg het plaatselijke V.V.V gestalte.
Na overleg werd er besloten om vanuit de plaatselijke middenstand een dansgroep te formeren, die in ouderwetse kostuums, oude dansen zou brengen om hiermee de gasten welke in ons dorp verbleven iets van de landelijke sfeer van vroeger te laten proeven. Zo gaf men het dorp wat meer bekendheid als vakantieoord.

In 1937 werd er in het toenmalige café “Kerkhoven”, thans café “De Tapperij” een officiële dansgroep opgericht. Bij de oprichting werden de volgende inwoners als lid ingeschreven; De echtparen Booltink, Bluemink, Bosman, Brandenbarg, Hasselo, Hillebrand,Kerkhoven, Kok, Langelaar, Markerink, Scheffer, Zevalkink en de heer Nijveld. De muziek werd gemaakt door  2 spöllemannen n.l.  de heren Emsbroek en Lammertink.
Als dansleider trad de heer Brandenbarg op en voorzitter werd de heer Bosman, penningmeester werd W. Hasselo. Er werd iedere week geoefend in café “Kerkhoven”.25 augustus 1938
Dansparen Waarlo,G.J Lusink,E. Schutte,J.Hasselo,Brandenbarg, A.J Stegeman,Klumper,
D. Eggink, H.J te Veldhuis, Dommerholt, A. Siebers en Anne Kerkemeier.
Muzikanten zijn; Lammertink en Emsbroek

In 1937 kreeg men al een zodanige bekendheid dat het eerste optreden in Apeldoorn een feit werd. Daar de beschikbare ruimte bij café “Kerkhoven” te klein bleek, vooral met dansen zoals “De Vlegert”, werd in de winter van 1937-1938 besloten de oefenavonden bij café “Kerkemeier” in de Dijkhoek te gaan houden. Daar was meer ruimte beschikbaar en zo konden er tevens nieuwe leden worden aangenomen. Ook de al eerder genoemde dansers uit de Dijkhoek werden lid van de “Reurlse Volksdansers” of, zoals men zich ook wel noemde, de “Reurlse Boerendansers”.
Door de internationale verhoudingen in de zomer van 1939 werd de belangstelling van de gasten in Ruurlo steeds minder. Er werd echter nog wel opgetreden. In de mobilisatiewinter van 1939-1940 was dit nog steeds het geval. Na de Duitse bezetting van 1940 werd er voor zover bekend weinig gedanst.
Na de bevrijding in 1945 bleek dat men het kistentuug zorgvuldig had bewaard.Voor het eerst na de oorlogsdagen werd, in de weide naast slagerij Nijveld aan de Barchemseweg, weer opgetreden en wel voor onze bevrijders.
Aan de samenstelling van de groep was enige verandering gekomen. Enkele leden bedankten, maar nieuwe aanwas voor de groep bleek beschikbaar. Eén hiervan was danspaar Stien en Jan Olyslag die al vanaf 1928 folkloristische dansen hadden geoefend bij het “Overschotje” in Lochem. Er kwam muzikale versterking: de heer J. Stoelhorst uit Laren. Eveneens uit Laren is ook de heer Eggink een periode muzikant bij de folkloredansers geweest.
Na de oorlog liep het openbaar vervoer eerst niet zo goed. Er was distributie en de accommodaties waren nog lang niet weer op orde. Zodoende kwam er van dansen buiten Ruurlo in 1946 niet zo veel. Wel werd er meerdere malen in Ruurlo opgetreden.
In het voorjaar van 1947 kwamen er weer meer optredens buiten onze woonplaats: in april in de Haagse dierentuin, in Scheveningen en op de Keizersgracht in Amsterdam.
In datzelfde jaar werd er een zogenaamd zomertoernooi gehouden bij “Kerkemeier”. Hieraan namen groepen uit de omliggende plaatsen deel zoals Lochem, Laren, Vorden en Zutphen. Dit evenement trok veel toeschouwers.Het eerste buitenlandse optreden van de “Reurlse Volksdansers” (zoals men de groep toen nog noemde) vond plaats in 1948.
Van 8 tot en met 16 februari was men te gast in het Deense Sonderborg.
Er werd in Denemarken op zeven verschillende plaatsen gedanst en zoals beschreven in het album van Stien Olyslag, viel de kalk in de raadhushalle van Aarhus van de muren.                                                                                                                                                                          
De Folkoredansers voor het raadhus van Silkeborg.


Meer is te lezen in het boek "75 jaar Achterhookse Folkloredansers Ruurlo"

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu