Kroezeboom - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kroezeboom

Foto's, Ansichten

Aan de Borculose straat in Ruurlo staat een zeer markante boom. Deze Kroezeboom van Ruurlo is een zomereik met vier grote stammen, die vlak boven de grond groeien vanuit één gemeenschappelijke wortelstronk. Een afgestorven dunnere stam en meerdere afgezaagde splitsingen van de hoofdstammen laten zien dat er van oorsprong nog meer stammen te onderscheiden waren. Gezamenlijk hebben de stammen een omtrek van 10.12 meter, zodat sommige bomenliefhebbers stellen dat het de dikste eik èn boom van Nederland is. Volgens officiële criteria telt bij een boom die zich beneden 1.30 meter hoogte splitst in meerder stammen echter slechts de omtrek van de dikste stam op 1.30 meter hoogte. Dat is in dit geval slechts 4.5 meter. Het is ook de vraag of het hier om een uit één eikel ontsproten boom gaat, of om een vergroeiing van 4 verschillende individuen. Dit zou door genetisch onderzoek kunnen worden aangetoond. Het uniforme karakter van de kroon, het bladtype en het tegelijk uitkomen en afvallen van het blad wijst in de richting van één individu, maar geeft geen uitsluitsel.

De Kroezeboom had vroeger een markante positie in het open veld, op de es, en gaf de grens tussen verschillende akkers aan. Door de uitbreiding van Ruurlo is hij nu wat prozaïscher in een voortuin van een woonwijk beland. De leeftijd is moeilijk te bepalen. Over de aanplant is niets bekend. Sommige bomenkenners vermoeden dat de boom tussen 1700 en 1750 is geplant. De Bomenstichting en Bert Maes denken eerder aan tussen 1600 en 1700. Het is echter niet onmogelijk dat de gemeenschappelijke onderstam ouder is: de boom lijkt één genetisch exemplaar. Het zou dus om een soort uitgelopen hakhoutstronk kunnen gaan. Gezien de omvang van 10 meter zou de onderstam wellicht meer dan 400 jaar oud kunnen zijn.

Toen de boom nog op de vlakte stond, kon je vanuit Ruurlo gemakkelijk een begrafenisstoet in de verte zien aankomen.  De koster, die boven in de klokkentoren door een luikje zicht had op de Kroezeboom, begon met het luiden van de kerk, zodra de stoet de boom passeerde. Vandaar de naam 'Luubusse' ('luibosje').

Bewerkt door Hans Hendriksen
Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu