Lid worden van Old Reurle - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lid worden van Old Reurle

Informatie

Hieronder kunt u zich aanmelden als lid (leden)
van de Historische Vereniging Old Reurle.
Het persoonlijk lidmaatschap kost 16,00 euro,
voor een echtpaar 25,00 euro per jaar.


Toezending van het tijdschrift "Onder d'n Kroezeboom kost € 10,00 per jaar.

LET OP:
Als u zich via de website van Old Reurle aanmeldt als lid,
bent u automatisch lid tot u zich schriftelijk afmeldt bij de secretaris.
U machtigt hierbij de Historische Vereniging tot wederopzegging de contributie
per automatische incasso van uw rekening af te schrijven.

De heer
Mevrouw
Persoonlijk
Echtpaar

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu