Nieuwsarchief - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuwsarchief

Informatie
Uitnodiging voor de Open Monumentendag in de gemeente Berkelland, mede georganiseerd door
Historische Vereniging Old Reurle.


Op 15 augustus 2018 stonden we op de Reurlse braderie waar het weer beregezellig was.
Zoals elk jaar hadden we 3 oude gebruiksvoorwerpen uitgestald en mochten bezoekers raden waar deze voor werden gebruikt.

De juiste antwoorden zijn:

1. muizenval

2. brandmerk (m.n. om nummers van stamboekvee in de hoorns te branden)

3. DDT-spuit.


De winnaar, die alle antwoorden goed had, krijgt binnenkort de tegoedbon voor een gezinsarrangement bij Annie Cactus toegestuurd.


Aangeleverd door de heer J. Koeslag.

Als iemand iets meer weet over tekenaar en tijd mail dan naar het secretariaat.De actie  Hart voor de Achterhoek van de Rabo bank  heeft voor Old Reurle  in 2018 het bedrag van € 637,70 opgeleverd.


Hierbij wil Old Reurle graag iedereen bedanken die op onze vereniging heeft gestemd!

Reina Greupink-Wolsink overleden.

We hebben afscheid moeten nemen van Reina.
Ze was jarenlang  een drijvende kracht voor Old Reurle.
Ze was bestuurslid en penningmeester.
Samen met Dick ten Hoopen heeft ze het boek Ruurlo van 1900 tot Berkelland geschreven.
Ook was ze zeer betrokken bij de inrichting van onze landbouwwerktuigen .
Verder heeft ze jarenlang de bezorging van onze Kroezeboom geregeld.

Ook was Reina nauw betrokken bij de samenstelling van de Canon van Ruurlo.

Kortom Reina was voor Old Reurle een topper.
Op haar uitvaart is een afvaardiging van ons bestuur aanwezig geweest.
We wensen haar familie veel sterkte toe.

Bestuur Historische  Vereniging Old Reurle.

Zie ook:


HENK KLEIN BRINKE


Helaas hebben wij  afscheid moeten nemen van Henk Klein Brinke.
Henk was vele jaren de grote animator bij onze  tentoonstelling in de Cactus Oase.
Hij heeft als coördinator samen met de  groep medewerkers van Old Reurle,
in de kas de permanente landbouwwerktuigententoonstelling opnieuw opgezet en het geheel uitgebreid
met o.a. een dwarsdoorsnede van een boerderij uit de jaren vijftig, een bakoven en een klaslokaal.
Uren en dagen is er onder zijn motiverende leiding   getimmerd, geschilderd en gemetseld
en zijn er materialen verzameld waardoor het er nu uitziet zoals het vroeger was.

De Historische Vereniging is  Henk daarvoor veel dank verschuldigd.
We wensen  zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.

Historische Vereniging Old Reurle.

BRADERIE 2017

Op de braderie in Ruurlo op 9 augustus 2017 kon er bij de kraam van 'Old Reurle' geraden worden waar dit voorwerp voor werd gebruikt.Het is een hulpmiddel/mal om stoffen knopen mee te maken.
Het juiste antwoord werd zes keer gegeven
en uit de goede oplossingen is mevrouw Aria van Zaanen uit Ruurlo als winnares uit de bus gekomen.
Ze krijgt door Familiepark Cactus Oase een een  gratis arrangement voor het hele gezin aangeboden.
Old Reurle en archeologie. Oproep!

Bijna 15 jaar heeft de archeologische werkgroep van Old Reurle zich bezig gehouden met archeologie in de voormalige gemeente Ruurlo. Er dienden zich aansprekende projecten aan, denk aan o.a. de opgraving van de Vente, op het Kerkplein en achter de Bundeling. Kennis werd opgedaan door een cursus archeologie en meewerken in het veld bij opgravingen en veldverkenningen. Zowel in Ruurlo zelf, maar ook bij projecten waar de archeologische werkgroep Zelhem bij betrokken was.

Er werd toen nog redelijk gebouwd in Ruurlo en mede op basis van het archief dat door Frits Toevank opgebouwd was en door de professionele inbreng van Eric van der Kuyl hebben we ons steentje bij kunnen dragen om de sluier die over het verleden van Ruurlo hangt enigszins op te lichten. De laatste jaren is er weinig “geroerd” in de bodem van Ruurlo, noch in het hele gebied van de gemeente Berkelland - op het traject van de N18 na - is veel nieuws te melden. Dat is ook de reden geweest dat de archeologische werkgroep(en) langzaam in de ruststand zijn gekomen.

Enige tijd geleden zijn Ton Esman (Eibergen) en ik benaderd door Annemiek Lugtigheid (van de Omgevingsdienst Achterhoek). Zij heeft gevraagd of de vrijwilligersgroepen van archeologische verenigingen betrokken kunnen worden bij opgravingen en onderzoek waar amateurarcheologen ingezet kunnen worden binnen de gemeente Berkelland. Inmiddels hebben wij met haar een gesprek gehad en zijn wij bezig een inventarisatie te maken van  beschikbare vrijwilligers.

Bij voldoende belangstelling willen we Berkelland breed de werkgroep(en) nieuw leven in blazen. Natuurlijk hopen we weer betrokken te worden bij de praktijk, opgravingen, veldverkenningen, maar ook als je belangstelling ligt bij ondersteunend onderzoek, zoals archiefwerk en aanverwante disciplines ben je zeker welkom om je steentje bij te dragen. Enkele leden van de “oude” werkgroep hebben hun medewerking hernieuwd toegezegd.

De economie trekt aan, visies, bestemmingsplannen en projecten zullen weer uitgevoerd worden. Er zal weer gebouwd worden, dus gegraven in het bodemarchief. Dat betekent dat de kans op archeologisch onderzoek toeneemt.
Daarom deze oproep: Leden, maar ook niet leden van Old Reurle (ze mogen daarna altijd lid worden) die belangstelling hebben voor geschiedenis en/of archeologie, in het bijzonder die actief willen zijn, meld je bij mij of bij het bestuur van Old Reurle!

Henk Meulenveld
Vordenseweg 4
0573-491319
06-20457634

Juli 2017
Geschonken door de heer
J. Koeslag


                                                                                                      
Juni 2017

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu