Persberichten - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Persberichten

Informatie

Palmzondag.

In diverse dagbladen en plaatselijk nieuws lees je allerlei koppen met PALLUMZUNDAG.

Ik heb dit eens voorgelegd aan de heer Lex Schaars van het Staringinstituut, de kenner bij uitstek van de Wald -spelling.

De heer Schaars schrijft:

De WALD-spelling geeft 2 mogelijkheden: Palmzundag of Pallemzundag; Pallumzundag kan dus volgens de WALD-spelling niet!
Het verschil tussen Palm en Pallem zit in de uitspraak; als de klinker tussen de l en de m duidelijk te horen is, dan kan die geschreven worden. Mijn voorkeur gaat daar naar niet naar uit want in het Nederlands hoor je ook vaak tussen de l en m of k ( mellek) een e-achtige klank die niet gespeld wordt
Mijn voorkeur is dus gewoon: Palmzundag .
Het markantste onderscheid in uitspraak ten opzichte van het Nederlands (u in plaats van o) komt dan heel duidelijk tot uitdrukking.
Aldus de heer Lex Schaars
Laten we hopen wanneer we dialect gebruiken, dit doen in overeenstemming met de Wald-spelling.

Leo Besselink

Amateur- historicus ‘ Frits van ’ t lech’ zette Ruurlo op de kaart
Nestor van Old Reurle Frits Toevank overleden.

door Jan Buter RUURLO - Mensen die veel hebben gedaan voor de promotie van
hun dorp worden vaak geprezen om­dat ze dat dorp ‘op de kaart heb­ben gezet’.
Van de deze week over­leden Frits Toevank kun je dat ook zeggen.
Maar dan in de letterlijke zin. Toevank tekende vijf jaar gele­den voor
de opmerkelijke bijlage bij de toen verschenen kadastrale atlas van Ruurlo.
Hij bracht de oor­spronkelijke situatie van de nog onverdeelde gronden in Ruurlo
van voor 1832 in kaart. Uniek mate­riaal, omdat pas vanaf dat jaar kadasterkaarten
werden gemaakt.

Frits van ‘t lech werd Toevank in Ruurlo genoemd.
Een bijnaam die de nestor van Old Reurle over­hield van zijn werk bij
elektriciteitsmaatschappij De Berkelstreek. Door dat werd kende hij Ruurlo
al op zijn duimpje, maar die kennis vergrootte hij door zijn hobby alleen nog maar.
In de kwart eeuw na zijn pensionering verzamelde hij een schat aan materiaal.
De gegevens van alle panden die voor 1930 in Ruurlo stonden, bijvoorbeeld.
Of de vroegere veldnamen. Al die gegevens registreerde hij in schriften en
vanaf 1993 in de computer. In 2004 kwam zijn ‘levens­werk’ uit.
Een cd-rom waarop alle door hem vergaarde informatie is opgeslagen.
Toevank werd 85 jaar.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu