Willibrordusschool - Old Reurle

Historische Vereniging
"OLD REURLE"
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Willibrordusschool

Scholen

Sint Willibrordusschool

Nadat er in 1929 binnen de Rooms Katholieke parochie  Ruurlo stemmen opgingen om een eigen school te stichten,
richtte het Kerkbestuur op 26 juni van dat jaar een verzoek aan het Gemeentebestuur om een school te mogen
bouwen aan de Groenloseweg. Het Gemeentebestuur stemde hiermee in, omdat zij vond dat het belang
van de gemeente Ruurlo in het algemeen hiermee gediend was. Op 2 oktober 1929 werd de bouwvergunning
verleend, waarna men kon beginnen met de bouw.
De school bestond uit twee lokalen en was ontworpen door architect Kuipers.
De bouw werd aanbesteed aan hoofdaannemer Wevers.


Nadat de school gereed was, kon op 1 mei 1930 gestart worden met de eerste lessen in dit nieuwe gebouw.
Doordat ook deze school een groei kende van het aantal leerlingen, moest het gebouw in 1936 al voor de
eerste keer worden verbouwd. Er kwam toen een derde lokaal bij.
Doordat in de oorlogsjaren de school werd bezet, konden er geen lessen meer worden gegeven
en moest men uitwijken naar een schuur achter de kerk en een schuur aan de Borculoseweg.
Na de oorlog, toen de school weer kon worden gebruikt voor de lessen, bleek al gauw dat er wederom
ruimtegebrek was. Er werden toen in de periode tot 1968 een vierde en vijfde lokaal bijgebouwd.
Een andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de school was de loskoppeling
van de school en de parochie. In 1972 werd officieel een nieuw schoolbestuur geïnstalleerd.
In 1974 onderging de school een grondige verbouwing.
Er kwam een zesde lokaal bij en verder kreeg men een gemeenschapsruimte.
Doordat het kleuter ­en lager onderwijs samengevoegd werden tot het basisonderwijs in
de huidige basisschool vond er in 1985 nog een aantal veranderingen in de school plaats.


Ondanks de diverse verbouwingen is het vooraanzicht niet veranderd.

Historische Vereniging "Old Reurle"
KvK Arnhem nummer 40103401
E-mail: info@oldreurle.nl
Sinds januari 2013 culturele ANBI instelling
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu