De derde Onder d'n Kroezeboom van 2021 is uit!

Onder d'n kroezeboom is geheel vernieuwd:

  INHOUDSOPGAVE nummer 149, september 2021

   2 Van de redactie

   3 Van de bestuurstafel

   4 Werkgroep landbouwwerktuigen

   5 Een zuivelfabriek in lockdown (2)

   Over het reilen en zeilen in de Ruurlose stoomzuivelfabriek na dolle dinsdag. In dit tweede en laatste deel werpen we een blik op de laatste oorlogsmaanden waarin het melkrijden een hachelijke onderneming wordt.

   7 Broedsneugers in Ruurlo

   Een oud liedje, waarschijnlijk afkomstig uit Ruurlo, om mensen uit te nodigen voor de bruiloft. Opgetekend door Prof. J.H. Gallée (1847-1908).

   8 Het leven in Ruurlo 100 jaar geleden (11)

   Naast de onvermijdelijke ongelukken en overtredingen ook aandacht voor het filmpje ‘Het leven in Ruurlo in 1921’

   13 Het ‘Gecksgoed’ of ‘De Geck’ in de jaren zestig

   In het eerste nummer van dit jaar verscheen het artikel ‘Over kerfstokjes en het Gecksgoed’. Jaap Uenk, geboren op deze boerderij, beschrijft de gang van zaken in de jaren zestig.

   14 November slachtmaond 14

   Vroeger werd in november aan huis een varken geslacht voor eigen consumptie. Als kind was je er bij.

   16 Frans Roeloffzen 16

   Een artikel, afkomstig van onze zustervereniging in Heino, over pater Frans Roeloffzen, die in de tweede wereldoorlog in Ruurlo een belangrijke rol speelde bij de opvang en begeleiding van evacués.

   18 De familie de Vente (9a) 18

   Lubbert Erick Arendszoon to Vente bezwijkt in 1640 (ongeveer 34 jaar oud) aan de pest, en laat na zijn vrouw en vier kinderen. Hoe gaat het verder met de oudste zoon Erick te Vente, ged. te Ruurlo op 18 april 1636?

   20 Wateroverlast

   Niet alleen een actueel probleem.

   21 Woordzoeker

   22 Sponsoren

   24 Colofon

  Leden van Old Reurle hebben deze uitgave inmiddels ontvangen.
  Bent u geen lid maar zou u Onder d'n Kroezeboom wel graag willen lezen? Dat kan!

  Stuur een e-mail naar info@oldreurle.nl meer informatie.

Historische vereniging Old Reurle

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.