Seizoen 2023

11 januari

Natuurfotografe Joke Stomps wil ons laten genieten van haar foto’s van de Achterhoek en  Liemers. Ze is een echte Achterhoeker die geboren is in de Dijkhoek en jarenlang(34 jaar) als juf voor de klas heeft gestaan op de Kerst Zwartschool. Ook geeft ze lezingen en schrijft ze gedichten.

8 februari:

Steektaalfunctionaris Erfgoedcentrum Achterhoek & Liemers(ECAL) Marije Stomps.

Marije zal het een en ander vertellen over de streektaal.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) richt zich op de streektaal, -cultuur en -historie van de Achterhoek én Liemers. Door middel van het organiseren van en participeren in activiteiten wil het Erfgoedcentrum de streektaal, de regionale identiteit en de eigenheid van de Achterhoek én Liemers helder in beeld brengen en stimuleren, bij voorkeur in samenwerking met andere betrokken partijen/organisaties.

8 maart

Deze avond zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. Daarna zal Hermien Bannink ons verhalen en anekdotes vertellen. Ze is  ook bekend van verhaaltjes in ons blad “Onder d’n Kroezeboom”.