Onder d’n Kroezeboom

Hieronder vindt u een lijst van publicaties die zijn afgedrukt in ons tijdschrift “Onder d’n Kroezeboom.” Wilt u een bepaald artikel of een kopie-exemplaar van een kwartaalblad in uw bezit krijgen, neem dan contact op met het secretariaat en vermeld het jaargang en nummer. De kosten bedragen € 5,- per aangevraagd exemplaar.

1984, nr. 1

D.J.H. Oonk – Verslag van het eerste jaar van de Historische Vereniging

W. Albers – Ruurlose brouwers in de zeventiende eeuw

1984, nr. 2

Geslachtsboom volgens het Romeinse-, Franse- en Nederlandse recht

W. Albers – Ruurlose brouwers in de zeventiende eeuw (vervolg)

“Plaats- en boerderijnamen tot 1500 in Ruurlo”. Overzichtslijst

 

1985, nr. 1

“Bewoners Huis te Ruurlo”. Overzichtslijst

D. ten Arve – De geschiedenis van Ruurlo

1985, nr. 2

“Veldnamen Ruurlo al bijna in kaart” verslag uit de Gelders-Overijsselse Courant van vrijdag 15 maart 1985

D. ten Arve – De geschiedenis van Ruurlo (vervolg) voornamelijk de bewoners van Huis te Ruurlo

1985, nr. 3

D. ten Arve – De geschiedenis van Ruurlo (vervolg) met streek-geschiedenis

1985, nr. 4

D. ten Arve – De geschiedenis van Ruurlo (vervolg) voornamelijk over de Marke van Ruurlo

F. Toevank – Bewoning en bewoners van de Leusinkbrink en onder andere ’t Rikkelder, de Wehme en ’t Nieuwland

H. F. Widman/D. ten Arve – Uittreksel uit het Markeboek Ruurlo (over turfsteken en houthakken in het Ruurlose Broek)

 

1986, nr. 1

D. ten Arve – Gedicht op het jaar 1986 voor de vereniging “Old Reurle”

C. Boekelder – Langs de lijn en op een zijspoor

H. J. Breukink-Esselenbroek – Gedicht over ’t Olde Evershuus

H. Tornij – De Ruurlose Politieverordening (1857-1922)

1986, nr. 2

“Voorloper van de Historische Vereniging”Old Reurle” – een verslag in het blad “Landbouwmededelingen voor Ruurlo” van 4 september 1958 door T. G. Elkink

F. Toevank – Brief van de Landdrost van Zutphen aan de gemeente Ruurlo uit 1789 over “Verbetering Veestapel.”

D. ten Arve – Verkoopvoorwaarden van goed Sickelaarskamp te Ruurlo in 1628

J.H. Tornij – De Ruurlose Politieverordening (vervolg)

1986, nr. 3

Mevr. M.J. baronesse van Heeckeren van Kell-Van Tets – Verslag van de braderie

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten (gezegdes die’haost neet meer heurt)

“Het Wapen van de gemeente Ruurlo” door wijlen de heer A. D. Pardijs. Augustus 1969

W. Albers – Ruurlose voorouders

“Ruurlo in1847” – Beschrijving uit aardrijkskundig Woordenboek van 1847

D. ten Arve – Verkoopvoorwaarden van goed Sickelaarskamp (vervolg)

1986, nr. 4

D. ten Arve – De Geks plaatse – Sint Antony Cleyne Broederschap

J. H. Tornij – De bouw van het Ruurlose Postkantoor

J. Craandijk – “Wandeling door Ruurlo”, beschreven in “Wandelingen door Nederland”, 7 delen en atlas (1875-1884)

K. Zwart – “Het Ruurlose Broek – Een oud Domeingoed”, beschreven in “Graafschapsche Geschiedenissen” (1934)

 

1987, nr. 1

D. ten Arve – Gedicht op het jaar 1987 voor de vereniging “Old Reurle”

A. C. Florijn-Ridderhof – Gedicht op het afgelopen verenigingsjaar

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten (aover andenkens dee ter in Reurle bunt) door Albert Jan

“Mooi Ruurlo”, gedicht uit boekje Ruurlo’s Belang (1907)

“De bosschen bij dorp en kasteel”, beschreven in boekje Ruurlo’s Belang

Enige advertenties uit hetzelfde boekwerkje

“Dorpsrivaliteit”, proces-verbaal van 10 november 1860

1987, nr. 2

G. W. Waanders – De geschiedenis van de r.-k. parochie “Sint Willibrordus” te Ruurlo

J. van Riemsdijk – Gedicht – Marten en de vremde Wortel (begin 1900)

F. Toevank – Ruurlo anno 1825

1987, nr. 3

D. ten Arve – Verslag van het Folkloristisch Festival en de Braderie

A. C. Florijn-Ridderhof – Gedicht t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Achterhoekse Folkloredansers

D. ten Arve – Verhaal “Verkeerd begrepen”

M. H. Everink-Kromdijk – Herinneringen aan vroegere tijden

“Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek, de Volharding”, oude foto’s uit 1916

“Hof van Roderlo”, een bladzijde uit het register op de leenen van het Fürstendom Gelre en de Graafschap Zutphen, medegedeeld door A. Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek. Uitg. Gelderse Volksalmanak 1875

F. Toevank – Bie ’t elektrisch

1987, nr. 4

D. ten Arve – Recensie op het boek “De Historie van Zieuwent” door Jan en Raymond Boekelder

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten (Oranjerie dee in de tuin van ’t Huus te Reurle hef estaon) door Albert Jan

M.H. Everink-Kromdijk – Herinneringen aan vroegere tijden (vervolg)

A. P. J. van Heck – Het inkomen van een onderwijzer in de 19e eeuw

D. ten Arve – Interessante aantekeningen uit een kasboek (van een herbergier, op de boerderij “De Kastelein” aan de Groenloseweg

 

1988, nr. 1

G.J.A. Gotink en J.H. Tornij – Dankwoord t.g.v. de totstandkoming van het boek “Ruurlo door de jaren heen”, uitgegeven door de RABO-bank te Ruurlo

F. Toevank – De openbare wegen in Ruurlo rond 1790

A. P. J. van Heck – Het inkomen van een onderwijzer in de 19e eeuw (vervolg)

Mevr. M.H. Everink-Kromdijk – Herinneringen aan vroegere tijden (slot)

1988, nr. 2

“Verslag over klootschieten”, naar aanleiding van een lezing door de heer Bosker op 13 januari 1988

J. M. Das-Van Eijl – De tocht naar “waar”. Blijven of vertrekken…

D. ten Arve – Ruurlo van oerwoud tot welvarende plattelandsgemeente

R. Breukink-Esselenbroek – R E U R L E (gedicht)

1988, nr. 3

A.J. van Bremen – Verslag van de braderie

D. ten Arve – Ruurlo, van oerwoud tot welvarende plattelandsgemeente (vervolg)

A. P. J. van Heck – De Dorpsschool. “Hummelo-Enschedese Kunstweg 120 jaar”

1988, nr. 4

“Officier van Justitie, toen en nu”, verslag n.a.v. een lezing door mevr. mr. R.E.H.M. van Heck

D. ten Arve – Ruurlo, van oerwoud tot welvarende plattelandsgemeente (slot)

“Hummelo-Enschedese Kunstweg 120 jaar”. (slot)

“De tolhekken op 18-01-1930 uitgegraven”, oude foto n.a.v. dat feit

R. Boekelder – Het goed tho Vente

 

1989, nr. 1

J.A. Drent – De luidklokken van de Nederlands hervormde kerk van Ruurlo

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten (’t Old en nie’je jaor) door Albert Jan

A.P.J. van Heck – De Dorpsschool

K. Zwart – “Door het mooie Slingedal”, omstreeks 1930

1989, nr. 2

“Letterdoeken-tentoonstelling”, verslag van deze in Ruurlo gehouden tentoonstelling

K. Zwart – “Ruurlo’s Dorpsklok”, omstreeks 1930

M.H. Everink-Kromdijk – herinneringen aan vroeger

“Ruurlose wegen”, uit Ruurlo’s Belang, begin 20e eeuw

“Stukjes uit de Gelderse Bode” (eerste decennium van de 20e eeuw)

1989, nr. 3

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten (Karkklokk’n) door Albert Jan

“De richters in het kerspel Ruurlo (1509-1669)”, meegedeeld door James Willinck in het maandblad Gelre, 200216, nr. 19

W.H. Heitling – “De Ruurlose Molen”, verhaal uit de rubriek “Kris Kras Krabbels” van Willy H. Heitling, in de Gelders Overijsselse Courant van 21 november 1958

W. Albers – Ruurlose voorouders II

1989, nr. 4

M.J. baronesse van Heeckeren van Kell-Van Tets – Overzicht van publicaties in het kwartaalschrift “Onder d’n Kroezeboom”

H. Wolsink – Van snorrebot en raozekater

A.P.J. van Heck – Ruurlo Frans

J.M. Das-Van Eijl – Verslag van de lezing over tegels

G.H. Kreeftenberg – Onderzoek naar een nieuwe vaart

 

1990, nr. 1

M.J. baronesse van Heeckeren van Kell-Van Tets – De gebroeders Hein (schilder/dichter, midden 19e eeuw, omgeving Lochem-Ruurlo

G.H. Kreeftenberg – Onderzoek naar een nieuwe vaart (deel 2-in de Graafschap Zutphen, anno 1601)

H. Hietbrink (bewerkt door J. H. Tornij) – Verwarming in vroegere dagen (betreft luchtgasapparaat in koetshuis aan de Groenloseweg 12 anno 1908)

P.Y. ten Arve – Een onbetaalde rekening…??? (betreft inkwartiering Duitse –en Franse soldaten in het Evershuus te Ruurlo anno 1795)

1990, nr. 2

“Verslag fototentoonstelling” in april 1990 te Ruurlo

F. Toevank – De geschiedenis van de Ruurlose Brandbestrijding (1820-1828)

J.A. Drent – De Linde op het Kerkplein

G.H. Kreeftenberg – Onderzoek naar een nieuwe vaart (deel 3)

A.J. van Bremen – Van huisnijverheid tot industrie (omgeving Ruurlo)

1990, nr. 3

A.J. van Bremen – A’j plat kónt praoten, mo’j ’t neet laoten (zandruiter)

F. Toevank – De geschiedenis van de Ruurlose Brandweer (1827-1890)

G.H. Kreeftenberg – Onderzoek naar een nieuwe vaart (slot)

A.P.J. van Heck – Bedelaars (turfwinningsproject v.n.l. te Veenhuizen 19e eeuw)

D. ten Arve – Boedelinventarisatie (op ’t Evershuus te Ruurlo in 1827/1883

“Artikel uit de Geldersche Bode” d. d. 15 juni 1912 (betreft obstructie Dorpsstraat Ruurlo, door doormidden gescheurde boom)

1990, nr. 4

Melding van het bestuur van het overlijden van twee pioniers van de vereniging, dominee De Jong en D. ten Arve

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten, mo’j ’t neet laoten (over de Kolde Markt, de derde maandag in november te Ruurlo)

F. Toevank – De geschiedenis van de Ruurlose Brandweer (1882-1931)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Het wandkleed in de zaal van Kasteel Ruurlo

A.J. van Bremen – Speculaaspoppen

 

1991, nr. 1

F. Toevank – De geschiedenis van de Ruurlose Brandweer (1926-1931) en het overzicht van branden die in Ruurlo geweest zijn tussen 1801 en 1902

G.H. Kreeftenberg – De Veengoot (19e eeuw)

“Het ontstaan van Mariënvelde in de 19e eeuw”. Stuk uit de Zieuwentse koerier 1982

1991, nr. 2

Verslag tentoonstelling “Veldnamen en oude Kaarten” in april 1991

D. ten Arve – Boedelinventarisatie (vervolg)

D.H. Kranenbarg – De broodbakkerij omstreeks 1900 (deel 1)

A.J. Oolhorst – Postgeschiedenis van Ruurlo (poststempels/ 1852-1986)

1991, nr. 3

D.H. Kranenbarg – De broodbakkerij omstreeks 1900 (deel 2)

P.Y. ten Arve – De man met acht namen

G.H. Kreeftenberg – Brand in de Veldhoek (deel 1/ 1826-1827)

“Ontboezeming bij den dood mijner vrouw”, gedicht van Jan ten Arve (1861)

1991, nr. 4

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten. Aover ’t gezag van de pelitie

D.H. Kranenbarg – Een terugblik (op de bouw van een woonhuis met winkel en bakkerij 1891; tevens opgave van wat er verkocht werd)

P.Y. ten Arve – Een genealogisch raadseltje (omstreeks 1700)

G.H. Kreeftenberg – Brand in de Veldhoek (deel 2)

J. Oonk – Old Reurle en de landbouwwerktuigen

F.J. Sessing – “Geschiedenis van het Waterschap IJsselland-Baakse Beek”, uitgezocht door de toenmalige secretaris van het waterschap, dhr. F.J. Sessing

 

1992, nr. 1

L.H. Kranenbarg – Een terugblik (vervolg)

P.Y. ten Arve – Driedubbele bruiloft in Ruurlo 1808

W.J. Bluemers – Bracht Hendrik van de Haar een spreuk mee?

1992, nr. 2

“Pinksterkroon bij Ruurlo” krantenartikel van J.G. Vos uit 1965

G.H. Kreeftenberg – Brand in de Brinkmanshoek in 1819

H. Hietbrink – Ruurlose landverhuizers anno 1872

P.Y. ten Arve – Schoolmeesters, kosters en voorzangers in Ruurlo, 17e en 18e eeuw

H. Post – De Ruurlosche Beek in de historie (19e eeuw)

“Stoppen, eerst betalen” (anno 1903), krantenbericht uit 1975 over de tolbomen aan de Groenloseweg

1992, nr. 3

Boekuitgifte. Artikel over het boek “De Krentewegge, een bijzonder brood bij geboorten” door Jozien Jobse-Van Putten

G.H. Kreeftenberg – Klepperman of nachtwacht anno 1800 (deel 1)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Verslag over de studiedag “Naamkunde en regionale geschiedbeoefening” in 1992

“Geveltekens, een uiting van Achterhoekse Volkskunst”, een artikel van Wim Scholtz in de Achterhoekse Volksalmanak 1988

1992, nr. 4

G.H. Kreeftenberg – Klepperman of nachtwacht? 19e eeuw (slot)

H. Post – Geen animo??? Bericht over ’t kiesrecht vanaf 1877 tot 1928

P.Y. ten Arve – Spelling en de familienaam

C.Th. Klokke – Enkele gegevens uit het dagboek van Eimert Papenborg (19e eeuw)

K. Zwart – “Kerstfeest in Zeggezomp”, gedicht uit “In en om het kleine dorp”

 

1993, nr. 1

Verslag uitreiking Veldnamenboek, januari 1993

Overzicht van de archieven, die zich in het gemeente-archief Ruurlo bevinden

K. Zwart, “Leaven en laoten leaven” uit “In en om ’t kleine dorp”

C. Th. Klokke – Enkele gegevens uit het dagboek van Eimert Papenborg (slot)

G.H. Kreeftenberg – Die goede oude tijd?! (19e eeuw)

H. Post – Ruurlo, nieuw en oud

 

1993, nr. 2

P.Y. ten Arve – Wijsemoers in Ruurlo (1675-1775)

H. Hietbrink – Hoe ontstond Borculo in de staat Michigan in Noord-Amerika?

H. Post – De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Volharding” te Ruurlo

G.H. Kreeftenberg – Elektra in Ruurlo (deel 1)

J.H. Tornij – Geschiedenis van Sophia’s Lust

J.H. Tornij – “Het Ruurlosche winkelaanbod anno 1952”, uitgezocht door J.H. Tornij

1993, nr. 3

A. Dieperink – “Pesthuis of Looischuur” te Lochem

G.H. Kreeftenberg – Elektra in Ruurlo (deel 2)

G. Berends – Hervormde kerk in Ruurlo (Documentatierapport)

W.J. Bluemers – Rekenen, tellen, meten, wegen, enz

“Het vreemdelingenverkeer”, uit “Ruurlo-een economisch sociologisch onderzoek”

1993, nr. 4

G.H. Kreeftenberg – Elektra in Ruurlo (deel 3)

W.J. Bluemers – Rekenen, tellen, meten, wegen, enz. (slot)

H. Post – De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “De Volharding” (slot)

G. Berends – Hervormde kerk in Ruurlo (Documentatierapport)

 

1994, nr. 1

Verslag van de jubileumactiviteiten van Old Reurle

Geschiedenis van de bruidegomspijp

Overzicht publicaties van 10 jaar Onder d’n Kroezeboom

H. Odink – “Minne en trouw” in de spreekwoorden van de Achterhoek, 1947

1994, nr. 2

H. Odink – “Minne en trouw” (slot)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Hessenwegen en boerderij-museum “De Lebbenbrugge” te Borculo

H. Post – Ruurlo en de landarbeiderswet.

G.H. Kreeftenberg – Landbouw en veeteelt in een ver verleden

1994, nr. 3

H. Hietbrink – Emigratie.

P.Y. ten Arve – Richters in Ruurlo

J. Gimberg – Vervolg op Hessenwegen (archivaris van Zutphen) (1931)

H. Post – Een vermetele vaderlander en vergeten Achterhoeker

G.H. Kreeftenberg – Telefoon in Ruurlo

1994, nr. 4

A.J. van Bremen – A’j plat könt praoten, mo’j ’t neet laoten door Albert Jan

A.J. van Bremen – Oorlogswinter in de Achterhoek

P.Y. ten Arve – Een drietal Ruurlose bakkers in Amsterdam (’t geslacht Kra(e)mer(s)).

H. Post – Ruurlo en de luchtvaart

W. Bluemers – Sinte Marten

G.H. Kreeftenberg – De stoomtram

1995, nr. 1

H. Post – Ruurlo in het jaar 1913

Liedje – Driekusman

G.H. Kreeftenberg – De broodprijs

Ruurlo, een economisch-sociografisch onderzoek in 1952, uit het boekje “Ruurlo, heden en toekomst”

1995, nr. 2

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Hooi-of kapberg in de Achterhoek

A.P.J. van Heck – Militaire dienstplicht in de 19e eeuw

Vervolg van “Ruurlo een economisch-sociografisch onderzoek” (slot)

K. Zwart – Een goed verkoper (ca. 1920)

J. Craandijk – Bij de afbeeldingen uit de omtrek van Ruurloo, publicatie uit het blad “Eigen Haard 1890”

1995, nr. 3

W. Albers – De Ruurlose brouwer Christoffel in de Zeventiende eeuw (deel 1)

H. Post – Ruurlo in het jaar 1923

K. Zwart – Lekkerbek

H. Hietbrink – Genealogie Hietbrink – Speuren in het verleden

G.H. Kreeftenberg – Schapendieverij

1995, nr. 4

A.J. van Bremen – Wat doen wij met onze vereniging?

Een fotokopie van een patent aan H.J. Kapers, tapper en slijter (1878)

W. Albers – Vervolg van De Ruurlose brouwer Christoffel (slot)

H. Hietbrink – Hoe verging het de familie Hietbrink in Noord- Amerika?

G.H. Kreeftenberg – Gemeentegrenzen (deel 1)

H. Krosenbrink – Midwinterhoorn, versje Midwinter

A.J. van Bremen – Rook als middel tegen schade door nachtvorst

 

1996, nr. 1

F. Toevank en A. Flierman – Overzicht van videofilms van Ruurlo (1947-1969)

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van gemeentegrenzen (slot)

H. Nijhof – Van koren tot meel

Zilveren jubileum der Coöperatieve Boerenleenbank te Ruurlo, krantenartikel Graafschapbode van 30 maart 1938

H. Alta – Volksgeloof en Volksgebruiken, uit “Nederland ons aller tuin, de Achterhoek” (1952)

1996, nr. 2

Onderschrift behorende bij de foto van het jubileum der Coöperatieve Boerenleenbank

A.J. van Bremen – Familiewapens

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Schaapskooien te Ruurlo (met lijst van erven anno 1810)

H. Nijhof – Seintaal op windmolens

P.Y. ten Arve – De zesvoudige Bruidegom uit Ruurlo

H. Alta – Vervolg van Volksgeloof en Volksgebruiken (slot)

W. Albers – Een slagvaardige diaken te Ruurlo (begin 18e eeuw)

1996, nr. 3

“Collectie Boekelder” in het gemeentearchief van Groenlo

J. Hendriksen – Gedichtje, uit de Achterhoekse Almanak 1991

A.J. van Bremen – Op de fietse zee’j völle meer. Nieuws van Albert Jan

Calligrafie G. van Heuven, schoolmeester te Ruurlo 1810

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – De Heideschnuck (evenbeeld

Achterhoeks schaap), vervolg op schaapskooien

G.H. Kreeftenberg – Ruurlo in vroeger tijden (deel 1)

H. Post – Monument of de Heilige Bomen

Dorpsleven-Coöperatief Leven, uit de Raiffeisen Bode (1941)

H. Hietbrink – Onderhoud troepen in 1814

1996, nr. 4

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Nawoord op schaapskooien te Ruurlo anno 1810

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van Ruurlo in vroeger tijden (slot)

H. Nijhof – Vervolg van Van koren tot meel (deel 2)

J. Olyslager – Reurlse Folklore, uit de gids van het Internationale Folklore Festival te Ruurlo 1953

Tollens – Vergenoegdheid, gedicht

 

1997, nr. 1

H. Nijhof – Vervolg van Van koren tot meel (slot)

Dr. A.H.G. Schaars – Spieker

K. Zwart – De foto, een gedicht

W.J. Bluemers – Het Graafschap in Hameland, Anno 1046,

G.H. Kreeftenberg – Postverkeer tussen Ruurlo en Zutphen (deel 1)

 

1997, nr. 2

M.G. Kok – Curriculum Vitae van voorzitter M.G. Kok d.d. 19 maart 1997

Vlasberken en linnenrollen, (verslag van lezing en demonstratie op verenigingsavond Old Reurle)

Wasserburgen in het Westfaals Münsterland, (verslag van lezing door J. Berends)

W.J. Bluemers – Leesgezelschap te Ruurlo (deel1)

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van Postverkeer tussen Ruurlo en Zutphen (slot)

H. Hietbrink – Woningen aan de “Nieuwedijk” na 1827

Lentelied, gedicht

1997, nr. 3

Kastelen en landhuizen in het Graafschap Zutphen, (verslag van lezing door J. Harenberg)

Afscheid zuster J.A. Harmsen 1962, krantenartikel uit 1962

W. Bluemers – Hoo of ie good in de slappe was könt kommen

G.H. Kreeftenberg – Markten

W.J. Bluemers – Vervolg van Leesgezelschap te Ruurlo (slot.)

1997, nr. 4

Inventaris archief Old Reurle (archief Doetinchem)

Oude landbouwwerktuigen, stand van zaken door commissie landbouwwerktuigen

M.G. Kok – Geloof, bijgeloof en symboliek

G.H. Kreeftenberg – Enige gegevens uit de schoolhistorie van Ruurlo (deel 1)

P.Y. ten Arve – Roerige jaarwisselingen

Meester Klazes – Een honderdjarige in de gemeente Ruurlo (1834-1934), Berend J. Hendrik Nijland

Huismerktekens van Ruurloërs

W.J. Bluemers – Speurwerk

 

1998, nr. 1

Meester Klazes – Vervolg van Een honderdjarige in de gemeente Ruurlo (slot)

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van Enige gegevens uit de schoolhistorie van Ruurlo (deel 2)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Over duiventillen en het gebruik ervan

Het Witte Paard (met afbeelding van reclamefolder bakker Hendriksen)

W.J. Bluemers – Hannes Bückler ok wal eneumt Schinderhannes

1998, nr. 2

A.J. van Bremen – Correctie op het artikel Het Witte Paard

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van Enige gegevens uit de schoolhistorie van Ruurlo (deel 3)

1998, nr. 3

Iets over de vroegere plattelandsarts dokter Hofstede, uit het boekwerkje “Lungit atque docet”, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Geneeskundige Kring Zutphen van 1845

Archief Gelderse Landbouwwerktuigen, uit de Gelderse Volksalmanak 1947

Jo Daan – (Barchem) Ne kroezen boom

Indianenlief en –leed, krantenartikel 28 augustus 1962

1998, nr. 4

Landgoederen van de Gelderse Vallei (verslag van lezing van Gerrit de Graaf, schrijver van “Monumentale bomen in Nederland”)

De eeuwenoude Ruurlose Kroezeboom, artikel uit bovengenoemd boek

M.G. Kok – Huttenklaos ( 18e eeuws Twents volksverhaal )

Maandelijkse prijscourant van J.C. Hesselink te Ruurlo (april 1911)

 

1999, nr. 1

G.H. Kreeftenberg – Vervolg van enige gegevens uit de schoolhistorie van Ruurlo (slot)

W.J. Bluemers – Stukje over schoolmeester en schrijver Kerst Zwart

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – 15 jaar “Onder d’n Kroezeboom”

 

1999, nr. 2

M.G. Kok – Herinneringen over het begin van de 20e eeuw

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Ruurlo anno 1899 (deel 1)

H. Post – De keizer te Doorn (lezing J. Berends)

Prins Bernhard veroverde de Achterhoek

W.J. Bluemers – (krantenartikel G.O.C. 1948)

G.H. Kreeftenberg – Ruzie in de bedstee (bewerking proces-verbaal 1857 te Ruurlo)

1999, nr. 3

Voorwoord voorzitter met kort overzicht boerderij de Bonenpotter die 3 keer voorkwam

H. Post – De Zutphense almanak anno 1767

W.J. Bluemers – Oude begrafenisgebruiken in het Gelderse

J. Oonk – Nieuwe aanwinsten voor ons museum (landbouwwerktuigen)

J.H. Tornij – Subsidies Boerenleenbank d.d. 1953

1999, nr. 4

W.J. Bluemers – Werkkampen “De Zomp” en “De Pierik” (1930-1945)

W.J. Bluemers – Mariënvelde kreeg een eigen wijkgebouw

L.W. Besselink – Ruurlo in de 19e eeuw (uit de Katholieke Illustratie)

W.J. Bluemers – Stukjes uit de Vordense Courant (14 febr. 1936)

 

2000, nr. 1

W.J. Bluemers – Een heer van stand (necrologie H. R. baron van Heeckeren van Kell)

W.J. Bluemers – Enige berichten die anno 1894-1898 over Kerst Zwart ontvangen werden

H. Post – Blij met de bij

2000, nr. 2

W.J. Bluemers – Een stukje uit de geschiedenis van hotel Avenarius

Pinksterkronen van Ruurlo

J.H. Tornij – Eens telde Ruurlo tien boerensmeden

2000, nr. 3

W.J. Bluemers – Pand Geutjes behouden (bakkerij aan de Groenloseweg)

W.J. Bluemers – Nog even een klein stukje Avenarius

H. Odink – De vrouw in de spreekwoorden van den Achterhoek (uit Almanak voor den Achterhoek en het Schipbeekdal 1937)

2000, nr. 4

Mw. Deunk-Bruinsma – Herinneringen aan de Kerst Zwartschool (1921-1924)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk A (dorp zuidelijk gedeelte)

G.H. Kreeftenberg – Ruurlo’s Algemene Begraafplaats

G.J. Kleyn Winkel – Gedichten uit schrift d.d. 1902 van Miliciën

 

2001, nr. 1

Landbouwwerktuigen (Eindelijk onderdak in Cactuskwekerij, Jongermanssteeg te Ruurlo)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, Wijk B (dorp noordelijk gedeelte )

C. Weernekers – Jeugdherinneringen vanaf 1938

G.H. Kreeftenberg – Ruurlo’s Algemene Begraafplaats (slot)

Artikel uit de Staatscourant van 11 januari 1814 omtrent nadelige effecten van het begraven in de kerk

2001, nr. 2

Informatie over Kadastrale Atlas van Ruurlo (anno 1832) die eind 2001 wordt uitgebracht

H. Post – Oud Ruurlo (betreft Dorpsstraat 25)

W. Albers – Ruurlose brouwers in de 17e eeuw (artikel uit de allereerste Kroezeboom)

Publicatie verordening (vastgesteld door de Gemeente Ruurlo 17-12-1851)

Uit de oude doos (krantenartikel 1948 en foto’s 1929-1933.)

J.H. Tornij – De Prijsaanduiding (uit een oud politieblad 30-08-1947)

W.J. Bluemers – Reurle waor bu’j

2001, nr. 3

Oude kaart van Ruurlo anno 1680 (met 26 veldnamen er op)

Genealogie van Binsbergen, herbergier en logementhouder van Wapen van Ruurlo, later hotel Avenarius

Uit de oude doos, Graafschapbode 03-09-1948 tot 10-09-1948

A.D. Pardijs – Het Wapen van Ruurlo (herhaling artikel uit 3e kwartaalblad 1986)

2001, nr. 4

B.J. Hekket – Wat betekent Ruurlo? (naamkundige)

Geschilderd Old Reurle 1e aankondiging van Joris Bakker voor totstandkoming van fotoboek in kleur

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk C (Gotinkveld, Brouwershoek)

W.J. Bluemers – Boord – wat kö j der van vertellen

A.J. Ensink – De familie Ensink

F. Toevank – 2 pagina’s uit herbarium van dhr. Ensink (schoolmeester te Ruurlo 1851-1888).

 

2002, nr. 1

J. Bakker – Archeologische werkgroep Old Reurle opgericht

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk D (De Berenpashoek)

H. Post – Vonderpark in de Achterhoek

2002, nr. 2

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk E (De Berenpashoek en de Huikert)

H. Post – Twee statige huizen in Ruurlo (Quisisana en Gertrud)

W.J. Bluemers – Hessenwaege

G.H. Kreeftenberg – De strijd om de Broekgronden

2002, nr. 3

M.G. Kok – Aanbieden Dorpspomp

Onderscheiding Frits Toevank

J. Bakker – Archeologische Werkgroep

I. Brinkhuis – Brief van een Engelse soldaat Richard J. Parsons (vertaling)

K. Zwart – Enige verhalen uit “In en om het kleine dorp”

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk F (Leussinkbrink en Nieuwenhuishoek)

W.J. Bluemers – Aansluiting waterleiding 1955

A.C.W. Staring – Een Gelders lied (1789)

2002, nr. 4

Overlijdensbericht van oud-voorzitter A. P. J. van Heck (oktober 1991-maart 1997)

W.J. Bluemers – Hubertusbrödjes

H. Post – Brandblussen in oud Ruurlo

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk G (Nieuwenhuishoek en het Broek)

D.H.J. Oonk – Berent Wildrik

 

2003, nr. 1

A.J. van Bremen – Herinneringen aan bakkerij van Bremen

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk G, 2e gedeelte (Nieuwenhuishoek en het Broek)

H. Post – Brandblussen (slot)

G.H. Kreeftenberg – Gezondheidszorg, deel 1

2003, nr. 2

C. Weernekers – D’n olden Got (een jeugdherinnering)

D.H.J. Oonk – Berent Wildrik (slot)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen van Ruurlo, wijk H (Wissinkhoek, Strikker en het Broek)

G.H. Kreeftenberg – Gezondheidszorg, deel 2

H. Post – Het huis aan de overkant

G.J. Lindenschot – Klootbrief (1916)

W.J. Bluemers – Een pauselijke Zouaaf in de gemeente Eibergen. (geb. in Ruurlo 18-09-1847)

2003, nr. 3

Th. Schoenaker – Deur en met Old Reurle op reis

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen in Ruurlo, wijk I (Bruil en het Broek)

G.H. Kreeftenberg – Gezondheidszorg, deel 3

W.J. Bluemers – Kranten van toen (diverse artikelen 1939-1955)

W.J. Bluemers – Ne bizunderen knech

2003, nr. 4

Martin Kok krijgt zilveren windhond (speld)

J. Bakker – Archeologische Werkgroep zoekt versterking

A.E. Banda – Vrienden van de molen “Agneta”

F. Kok – Dikkevretsaovund (kerstavond)

Een bol met een rijke historie (uit blad Cuisine 1998)

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Van Tets – Boerderijnamen in Ruurlo, wijk K (Winkelerhoek)

R. Wolsink – Aubade (liedjes die op school gezongen werden 1950-1956)

G.H. Kreeftenberg – Gezondheidszorg (slot)

Plezier veur de mansleu dat alle jaor kump – gedicht van meester Postel uit Laren (1916)

Lofzang op Ruurlo (gedicht uit de geïllustreerde gids van Ruurlo, 1909)

 

2004, nr. 1

R. Greupink en I. Brinkhuis – Verslag bustocht Münsterland

H. Abbink – Een aovond tussen de schäöpe

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk L, Zieuwent, Broek

A.E. Banda – Vrienden van de molen “Agneta”

W.J. Bluemers – Geldersche volksalmanak 1835

2004, nr. 2

L.W. Besselink – Kleedwagen in oude staat hersteld

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – 20 jaar Onder d’n Kroezeboom

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk M Mariënvelde

P. ten Arve – Het overlijdensregister van Ruurlo (1772-1806)

L.W. Besselink – Wie was Theodorus van Dijk? 10 veldtochten met Napoleon o. a. naar Rusland

2004, nr. 3

Th. Schoenaker – Gedicht – Nie-j Reurle?

Th. Schoenaker – Verslag bustocht naar de Wasserburgen bij Münster

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk N, De Haar

L.W. Besselink – Historie r.-k. begraafplaats St. Willibrordusparochie te Ruurlo

M.G. Kok – Bezuinigen, een moderne fabel

H. Post – Het postkantoor in Ruurlo

W.J. Bluemers – Burgemeester van Borculo treedt op tegen roddelen

2004, nr. 4

C. Weernekers – ’t Karkepad

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk O Veldhoek, Heurne

G.H. Kreeftenberg – Nijverheid in de gemeente Ruurlo

W.J. Bluemers – Een gruwelijk verslag

 

2005, nr. 1

L. W. Besselink – Inventarislijst archief Historische Vereniging “Old Reurle” in regio archief te Doetinchem

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk P Windmolenveld, Formerhoek

G.H. Kreeftenberg – Nijverheid in Ruurlo (deel 2)

P. ten Arve – Vluchtelingen uit Ruurlo (1658-1700)

2005, nr. 2

R. Greupink – Uit het oorlogsdagboek van B.A.J. Gerdes

L.W. Besselink – De K van kelder op Dorpsstraat A 24

W.J. Bluemers – Rijkswerkkamp De Zomp

A. Flierman – Op het platteland in Ruurlo aan het eind van de oorlog

H. Post – Ruurlo vrij 1 april 1945 verteld door A.J.J. Teunissen

B. Leuverink en J. Oonk – “De harmonica bleef vijf jaar stil” (aanvullingen)

D. Scheper-Stokkink – Het gat in de vloer

A.J. Kettelerij – Uit de mond van Reint Kamperman 95 jaar

W.J. Bluemers – Geschiedenis van het 4e bataljon The Somerset Light Infantary (Prins Albert’s)

2005, nr. 3

Het bestuur – Martin Kok overleden

C. Verbeek – E-mail van Kees van de Meister uut de Velswiek

Th. Schoenaker – De trip naar het “Deutsche Rheinland”

M.J. barones van Heeckeren van Kell-Tets – Boerderijnamen Wijk R Wiersseweg, Gotinkveld

G.H. Kreeftenberg – Nijverheid in Ruurlo (deel 3)

A. van der Meer – Gedicht – Stoere boom

2005, nr. 4

Fr. Hernder- Besseling – Van caféhouder tot loodgieter

H. Post – Archeologisch onderzoek in Ruurlo

Uit oude bronnen

G.H. Kreeftenberg – Nijverheid in Ruurlo (slot)

G. Lusink – Aannemersbedrijf Lusink

G.H. Kreeftenberg – Misoogsten

W.J. Bluemers – Foto-album

 

2006, nr. 1

J. Ribbers – Geschiedenis aannemersbedrijf Ribbers b.v

D. Takke-Kamperman – Schooljuffrouw Jeanette de Vries. (Koekoekschool)

W. Elschot – Lijst van bewoners van het kerspel Roderloe uit 1401

W.J. Bluemers – Veur dree stuver

G. Odink -’t Lech aoverwunt (gedicht)

W.J. Bluemers – Foto-album

2006, nr. 2

Het bestuur – Ap Flierman overleden

Th. Schoenaker – Kastelen op de Veluwe

G.T. Vriezen – Hela, hola en het vijfde rad

E.A. van der Kuijl – Verloren en weer teruggevonden (Het verhaal van een Duitse onderscheiding uit Reurlse bodem)

W.J. Bluemers – Gedicht – Stille staon

H. Post – Nog twee herinneringen aan Jeanette de Vries, schooljuffrouw in Ruurlo tot november 1940. (Koekoekschool)

H. Odink – Enkele blikken in Ruurlo’s verleden

2006, nr. 3

W.J. Bluemers – Cichorei

Th. Schoenaker – Met de heer Berends naar de Veluwe

G.J. Glijnis – De ontginning van woeste gronden. (Ruurlo omstreeks 1880)

2006, nr. 4

W. Elschot – Pondschattingen in Ruurlo in de vijftiende eeuw

H. Post – Uit het leven gegrepen – jeugdherinneringen van Gerdina Roekevisch-Vruggink

H. Post – Smeden belang. Smeden in Ruurlo omstreeks 1930

F. Besselink – ’n Stuksken uut ’t laeven van Frans Besselink

 

2007, nr. 1

Het bestuur – Joris Bakker overleden

A.J. Kettelerij – Loonbedrijf Wielheesen

G.J. Glijnis – Vogelschieten in vroeger dagen

G.J. Glijnis – Het functioneren der Marken

H. Krozenbrink – ’t Is allemaole politiek

2007, nr. 2

W. Bredewout – Plannen van de Werkgroep Archeologie

G. Lusink – Achterhoekse Folkloredansers dansen al 70 jaar de wereld rond

W. Huitink – De familie Huitink en haar entree in Ruurlo van weleer

A. van Gijssel – Gansche dagen brandewijn suipen

2007, nr. 3

A. Ligtenbarg – Ruurlo was ooit knooppunt van spoorwegen

G.J. Glijnis – Het gemeentewapen van Ruurlo

W. Elschot – Pondschatting 1492-1495 in de Graafschap Zutphen

2007, nr. 4

Het bestuur – Frits Toevank overleden

R. Greupink-Wolsink – Dokter Hofstede, huisarts te Ruurlo omstreeks 1900

H. Post – De klepperman in ’t oude Ruurlo

H. Velthuis – Speurtocht naar een verdwenen spoortracé

 

2008, nr. 1

A. van Gijssel – Een Reurlse kerkakte uit 1443

R.J.H. Kruisinga – Aanvulling op “Dokter Hofstede, huisarts te Ruurlo omstreeks 1900”

G.J. Glijnis – Jongens uit Ruurlo in het leger van Napoleon

2008, nr. 2

W. Braakhekke – Bezoek aan Landesburgen en Nienborg in Noord-Munsterland

W. Elschot – De schattingen in Gelre tussen 1494 en 1496

W. Gotink – Van Goeting tot Gotink, van Ruurlo tot Amsterdam (1)

2008, nr. 3

A. van Gijssel – Staring en de urnen op de Kattenbelt

L.W. Besselink – Gehavende negentigjarige in het Plantsoen. (Scholtenbank)

R. Hollak – De oudste foto van Nederland

W. Gotink – Van Goeting tot Gotink, van Ruurlo tot Amsterdam (2)

2008, nr. 4

A. van Gijssel – Canon van Ruurlo

W. Gotink – Van Goeting tot Gotink, van Ruurlo tot Amsterdam (3)

J. Oonk – Een korte historie van het Ruurlose Broek

 

2009, nr. 1

H. Post – 25 jaar Old Reurle – Hoe het groeide

W. Elschot – De Gelderse pest

J. Glijnis – Tot geluk geboren – 50 jaar ’t Nut

2009, nr. 2

J. Oonk – Altied völle wille had

P. ten Arve – Hendrik ter Haar – leven en werk van een zestiende eeuwse Ruurlose dichter (1)

2009, nr. 3

J. Scholten – Onderhoud aan ‘De Lane’

W. Braakhekke – Naar het ‘Land van Maas en Waal’

A. van Gijssel – Pikanterie in Ruurlo

P. ten Arve – Hendrik ter Haar – leven en werk van een zestiende eeuwse Ruurlose dichter (2)

2009, nr. 4

M. Slinkman – De runderpest te Ruurlo in 1768

A. van Gijssel – Jonker Joost in Zutphen

B. Scova Righini – Een Achterhoeks deltawerk; de afwatering van het Ruurlose Broek (1)

 

2010, nr. 1

W. Elschot – Rond de dood van Lubbert to Vente

J. Scholten – De commissie Cultuurhistorie van de gemeente Berkelland

B. Scova Righini – Een Achterhoeks deltawerk; de afwatering van het Ruurlose Broek (2)

2010, nr. 2

E. van der Kuijl – Een bijzondere archeologische vuursteenvindplaats aan de Elzenboomweg

W. Braakhekke – Balansploeg

G. Ribbers en W. Braakhekke – Met Old Reurle naar steenfabriek en smokkelmuseum

J. Glijnis – Een korte historie van het klootschieten

2010, nr. 3

W. Bredewout – Boerderij De Vente (‘Venterboer’) van de 10e eeuw tot 2007

W. Braakhekke – Spoelewiel

J. Reitsma – De lotgevallen van sergeant Bob Zercher en de ‘Karen B’

2010, nr. 4

W. Elschot, W. Gotink en J. Oonk – Moord op de Kneeleter

V. Sleebe – Gebonden aan de heer

W. Braakhekke – Binnen kijken bij Old Reurle

 

2011, nr. 1

W. Elschot – De Keizerskroon in de 17de eeuw

W. Huitink – Nog wat informatie over Kerst Zwart

W. Braakhekke – Waarom zijn kamp ‘De Zomp’ en ’De Pierik’ontstaan en hoe ging het er verder

2011, nr. 2

G.J. Glijnis – Wat stond er in de krant?

A. van Gijssel – Nieuw – Dialect Literatuurprijs

B. Kettelerij en L. Besselink – Sophia’s Lust bestaat 11-11-2011 150 jaar

W. Braakhekke – Dagtocht naar de kop van Overijssel

2011, nr. 3

G.J. Glijnis – Ruurlo in 1950

W. Beukema – De Jachtopziener

W. Elschot – De Luifel in de 17e eeuw

A. van Gijssel – Verhalen uit de oude doos – Pietje van ’t Huus (1)

2011, nr. 4

W.H. Braakhekke – Kunstmoeder voor het opfokken van kuikens

A. van Gijssel – Verhalen uit de oude doos (2) – Briefwisseling met Reurlse emigranten rond 1900

B. van de Camp – Station Ruurlo doel van bombardementen

L. Banda – “Jonker Bobby” (1)

 

2012, nr. 1

L. Banda – “Jonker Bobby” (2)

J. Craandijk – Ruurlo, beschreven in Wandelingen door Nederland door J. Craandijk met tekeningen van P.A. Schipperus (7 delen)

W. Braakhekke – De Olde Schole en de School-Hoeve (1)

2012, nr. 2

W. Braakhekke – De Olde Schole en de School-Hoeve (2)

L. Banda – Historische handelswegen in d’n Achterhoek

J. Glijnis – De persoonlijke dienstverlening in de gemeente Ruurlo

W. Braakhekke – Uitstapje terug in die goede oude tijd?

2012, nr. 3

Redactie – Onthulling bord bij ‘Den Olden Gott’

W. Gotink – Artikel in het kader van het monument “Den Olden Gott”

W. Huitink – Reurls niejs en wederwaardigheden dee wie ok nog hebt met-emaakt

2012, nr. 4

L. Banda – Henk van de Pedde

L. Banda – De Rusluie 1

W. Huitink – Watersnood in 1953 en adoptie – Serooskerke

 

2013, nr. 1

L. Banda – De Rusluie (2)

2013, nr. 2

W. Braakhekke – Gerrit Hendrik Dijkman – een ‘vergeten’ verzetsman

L. Banda – Naar de bron van de Oude IJssel

2013, nr. 3

W. Braakhekke – Marnixhof en Paalder

W. Gotink – Molder of mud(de) in relatie tot oppervlakte land

W. Elschot – Een belangrijke oorkonde van Ruurlo uit 1454

W. Braakhekke – Dakpanfabriek

2013, nr. 4

Dr. W. Albers – Het goedjen ’De Denneboom’en het hotel “De Jaeger”

W. Braakhekke – Sint Willibrorduskerk en Pierre Cuypers

 

2014, nr. 1

W.H. Braakhekke – De Jaeger (1)

A.K. van Gijssel – Franse tijd in Ruurlo

W.Huitink – Amper 50 jaar geleden

2014, nr. 2

W.H. Braakhekke – Ons dagelijks brood, de bakoven

W.H. Braakhekke – De Jaeger (2)

A.K. van Gijssel – Tweehonderd jaar koninkrijk, de viering een eeuw geleden 1813-1913

W.H. Braakhekke – Excursie naar Zuid-westhoek van Drenthe en Staphorst

2014, nr. 3

I. Hummelink – Winterprogramma 2014-2015

R. Floijn – Jan Draad, Ruurlose onderwijzer in de Grote oorlog

J. Oonk – Hoe Napoleon met bonenstaken uit Ruurlo werd verdreven

A. van Gijssel – De Telkamps in de Tweede Wereldoorlog

W. Huitink – Tandpiene, da’s potverdorie vervelend

2014, nr. 4

Presentatie boek “Bonenstaken tegen Bajonetten”

W. Huitink – De gang naar de kapper

R. Reiding – Een Rus in Ruurlo, 865 Russen in Leusden

A. van Gijssel – Kamperman wordt Sven voor Ogen

W. Braakhekke – Paskolk 1910-2014

 

2015, nr. 1

H. Klein Brinke – Vanuit de Cactus Oase

A.K. van Gijssel – De tragische dood van Wachtmeester Jan Eggink, 1943

A.K. van Gijssel – Ruurlo in de Tweede Wereldoorlog via de media

W. Elschot – De vroegste feiten over het erf en goed Elschot

2015, nr. 2

L. Besselink – Oude werktuigen/ opening klaslokaal

M. Nijenhuis – Kinderspelen op en rond het schoolplein

W. Hermans – De moord op minister Posthuma

W. Huitink – Brand en “Brandweer- Ruurlo”

B. Kettelerij – Reisverslag 23-05-2015 West-Betuwe en Zaltbommel

2015, nr. 3

W. Braakhekke – De mobilisatie en krijgsgevangenschap van Ruurloër Meulenbrug 1939-1940

A. van Gijssel – Ruurlo opnieuw bevrijd

A. van Gijssel – Marktpraatjes uit het archief van Berent Wildrik

A. van Gijssel – Aan de nieuwe huurder van Kleine Garvelink

2015, nr. 4

A. van Gijssel – De herbestemming van het kasteel tot museum

A. van Gijssel – Over de Ruurlose armenzorg in de 19e eeuw

W. Braakhekke – Wat stond in de krant?

R. Florijn – Uit het archief (1)

W. Huitink – Is’t Reurls oe leef?

 

2016, nr. 1

J. Oonk – Het lot van de Joodse inwoners van Ruurlo

A. van Gijssel – Ruurlo en de opvang van vluchtelingen

R. Florijn – Uit het archief (2)

A. van Gijssel – Getouwtrek om een kerkbank

J. Hekkelman – Boezewind: Bekendmaking

2016, nr. 2

J. Oonk – Het lot van de Joodse inwoners van Ruurlo, schooljuffrouw Jeanette de Vries

A. van Gijssel – De 47 gewaardeerde erven van de Marke Ruurlo

W. Huitink – Old hoefsmidgereedschap

2016, nr. 3

A. van Gijssel – Junior onderzoekers aan het woord, Ruurlose scholieren enthousiast maken voor plaatselijke geschiedenis

2016, nr. 4

J. Oonk – Het lot van de Joodse inwoners van Ruurlo, Lo Wijler en Reina Johanna Wijler-Kropveld

B. Feringa – Vijf generaties Groot Zevert op café Mentink

K. Zwart ’t Is ’n olden