AGENDA Algemene ledenvergadering

Bekende Groningse schrijver wordt voorlopig niet herbegraven
22 juli 2020
Onder d’n Kroezeboom is vernieuwd
15 september 2021

AGENDA Algemene ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering

Historische Vereniging “Old Reurle”

op 13 oktober 2021 om 20 uur  in de Keizerskroon Ruurlo

Alleen toegankelijk voor leden van deze vereniging.

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen vorige vergadering te vinden in “Onder d’n Kroezeboom”, 2e kwartaal  2020
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris 2020
 5. Jaarverslag 2020 penningmeester en begroting 2021
 6. Verslag kascontrolecommissie  Aftredend de heer F. ter Maat. Hij wordt vervangen door de heer H. Deunk. Er zal een nieuw reserve lid worden benoemd.
 7. Bestuursverkiezing, niemand aftredend
 8. Onder d’n Kroezenboom
 9. Statutenwijziging. De concept-statuten liggen vanaf nu ter inzage in ons archief. Inzage op afspraak
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

 

Comments are closed.