Panzerzug 3

De wederwaardigheden van een pantserlocomotief:

Panzerzug 3